Перелік послуг, які надає ТОВ Науковий парк «ЧОРНОБИЛЬ»:

 •  Розроблення та реалізація проектів, спрямованих на впровадження існуючих ресурсозберігаючих технологій (маловідходних та безвідходних).
 • Розроблення екологічних програм, нормативно-методичних та інших документів з питань охорони довкілля на регіональному та місцевому рівнях.
 • Здійснення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування.
 • Здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Обґрунтування щодо необхідності проведення оцінки впливу на довкілля планової діяльності.
 • Розроблення та впровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря.
 • Розроблення регіональних планів управління відходами.
 • Техніко-економічне обґрунтування, науково-експертна оцінка проектів та заходів з питань охорони навколишнього природного середовища, радіаційної, промислової, техногенної безпеки, охорони праці та цивільного захисту.
 • Розроблення технічних рішень та пропозицій для оптимального управління екологічною безпекою.
 • Підготовка та супроводження проектів з питань поводження з відходами.
 • Розроблення нових та удосконалення наявних систем екологічного моніторингу. Підготовка заходів стабілізації та поліпшення стану довкілля.
 • Консалтингові послуги суб’єктам господарювання у сфері екологічної, радіаційної безпеки, безпеки охорони праці, цивільного захисту тощо.
 • Представництво інтересів суб’єктів господарювання на території Євросоюзу з питань екологічної безпеки та безпеки охорони праці.
 • Проведення екологічного аудиту та екологічного менеджменту об’єктів природокористування.
 • Наукове обґрунтування та розроблення оптимальної структури розміщення небезпечних об’єктів та порядку їх ліквідування на території України.
 • Проведення навчань з питань охорони праці з видачею свідоцтва державного зразка.