Експерти Наукового парку «ЧОРНОБИЛЬ» прийняли участь в розробленні проекту автоматизованої системи моніторингу довкілля Київської області (за договором №42 від 23.08.2017 року).

У даній науково дослідній роботі розглянуті питання стосовно:

— характеристики Київської області, як передумови для створення автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря;

— цілей і завдань встановлення стаціонарних постів для здійснення постійних спостережень за станом атмосферного повітря та системи моніторингу атмосферного повітря Київської області в цілому;

— визначення кількості, місць розташування, виду і складу стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу та їх оснащення.

Робота складається з вступу, 3 розділів, 38 таблиць, 49 малюнків, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 320 сторінок.

Ознайомитись з документом можна за посиланням  http://koda.gov.ua/oblderzhadministratsija/struktura/strukturni-pidrozdili-oda/departament-ekologii-ta-prirodnikh-re/

Виконання науково-дослідних, науково-конструкторських та інших робіт

Замовник

Назва НДР (ДКР) Термін виконання роботи

Очікуваний результат

Виконано

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради Розробка концепції запровадження та обслуговування функціонування муніципальної системи моніторингу навколишнього природного середовища у м. Києві» 2018-2018 Розроблені концептуальні положення щодо створення та ефективного функціонування автоматизованої системи моніторингу приземного шару атмосферного повітря м. Києва
ДЗ «ДЕА» Запровадження екологічно ефективних зелених насаджень Paulownia Clone In Vitro 112 на територіях населених пунктів з підвищеним антропогенним впливом на довкілля. 2017-2022  У Чорнобильській зоні відчуження висаджено дерева Павлонія
ТОВ «Євро-Реконструкція» Визначення впливу місця видалення відходів (зберігання золошлаків) на забруднення атмосферного повітря, ґрунту, поверхневих та підземних вод, а також можливостей його впливу на здоров’я мешканців Дарницького р-ну м. Києва.

 

2018-2020 Оцінка впливу золошлаків на навколишнє природне середовище
ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Розробка та впровадження технології заміщення природного газу органічним паливом на енергетичних установках ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» шляхом використання дослідно-експериментального обладнання. 2018-2021 Поліпшення стану навколишнього природного середовища
ДЗ «ДЕА» «Екологічно-безпечне поводження з насосно-компресорними трубами, обладнанням та матеріалами, забрудненими техногенно підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання природного походження». 2018 Поліпшення стану навколишнього природного середовища
Публічне акціонерне товариство «Центенерго» Технологія екологічно-безпечної утилізації золошлакових відходів з метою отримання продуктів придатних для використання у виробництві будівельних матеріалів та допалювання в котлоагрегатах на прикладі Трипільської ТЕС. 2017-2022 Поліпшення стану навколишнього природного середовища
ТОВ «Український центр радіаційної безпеки» Розробка екологічно безпечних технологій очистки та утилізації асфальт-смоло-парафінових відкладень обладнання нафтогазовидобувної промисловості.

 

2017-2022 Поліпшення стану навколишнього природного середовища
ТОВ «Український центр радіаційної безпеки»

 

Розроблення екологічно безпечної рідини для очищення та дезактивації забруднених металів. 2017-2022 Поліпшення стану навколишнього природного середовища