Про журнал

Науковий журнал «Екологічна безпека та технології захисту довкілля» ˗ періодичне фахове наукове видання. Метою журналу є висвітлення питань екологічної безпеки, технологій захисту довкілля, екологічного менеджменту та аудиту, а також біобезпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Рік заснування: 2019

Засновник: Науковий парк Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління «ЧОРНОБИЛЬ» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Тематична спрямованість: висвітлення результатів наукових досліджень в галузі екології та технології захисту довкілля.

Мова видання: українська, англійська, польська, російська.

Періодичність видання: два рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  КВ№ 23757-13597Р від 20.02.2019 року

ISSN: 2707-7993