Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем захисту озонового шару. Цей день відзначається з 1995 року у згадку про підписання Монреальського протоколу щодо необхідності збереження озонового шару, який фільтрує сонячне проміння і попереджує шкідливий вплив ультрафіолету на поверхню Землі.

Озоновий шарце повітряний шар у верхніх шарах атмосфери (стратосфері), що складається з особливої форми кисню – озону. Він захищає Землю від згубної дії певної частини сонячної радіації, сприяючи  тим самим збереження життя на планеті.

Мільйони молекул озону руйнуються кожну хвилину і результатом цього процесу є збільшення кількості ультрафіолетового випромінювання, яке досягає поверхні Землі.

Оскільки озоновий шар поглинає ультрафіолетове випромінювання, то його руйнування призведе до більш високих рівнів ультрафіолетового випромінювання на поверхні Землі. Це, у свою чергу, викличе збільшення випадків захворювання на рак шкіри. Іншим наслідком підвищеного рівня ультрафіолетового випромінювання стане розігрівання поверхні землі, а отже, зміна температурного режиму, режиму вітрів і дощів і підвищення рівня моря.

Існують різні причини цього явища:

  1. Руйнування озонового шару оксидами нітрогену, що надходять із двигунів надзвукових транспортних літаків і ракет;
  2. Особливості циркуляції атмосфери – повітряні потоки з нижніх шарів атмосфери під час руху вгору розштовхують озон;
  3. Руйнування озону в атмосфері сполуками хлорфторвуглеводнями.

Проте переважна більшість науковців вважають, що сполуки хлору – хлорфтор- вуглеводні (ХФВ), які широко використовувалися в промисловості та у побуті, руйнують озоновий шар Землі. ХФВ вже більше 60 років використовуються як холодоагенти в холодильниках і кондиціонерах, як пропеленти для аерозольних сумішей, піноутворюючі агенти у вогнегасниках, очищувачі для електронних приладів, при виробництві пінопласту.

Потужним джерелом руйнування озону є ядерні вибухи. Теплова енергія, що виділяється при цьому, нагріває атмосферу і прискорює такі перетворювання хімічних речовин, які при нормальних умовах або не відбуваються, або здійснюються дуже повільно. Такими речовинами, зокрема, є окисли азоту.

Подолати цю проблему можна лише завдяки скоординованим діям усіх націй та верств суспільства на глобальному рівні. Усвідомлюючи це, уряди практично усіх країн світу приєдналися до Монреальського протоколу і взяли на себе зобов’язання досягти головної мети – згортання виробництва та використання озоноруйнівних речовин у різних секторах промисловості.

Відповідно до цієї угоди, уряд кожної країни виконує вимоги, щодо вилучення з обігу та припинення виробництва озоноруйнівних речовин за обумовленими графіками.

Людство не в змозі запобігти появі озонових дірок. Однак, зберегти озон хоча б на побутовому рівні, людині під силу. Тому поетапна відмова від використання озоноруйнівних речовин сприяє не тільки охороні озонового шару в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь, а й робить великий внесок для вирішення проблеми глобальної зміни клімату.

 Наразі у світі гостро постала проблема зменшення та забруднення озонового шару Землі.

Науковий парк Державної екологічної академії післядипломної освіти та управляння «ЧОРНОБИЛЬ» започатковує проведення курсів підвищення кваліфікації щодо даної тематики. Короткострокові курси підвищення кваліфікації для державних службовців органів виконавчої влади, фахівців митної служби, представників громадських організацій та засобів масової інформації, студентів тощо.

Програму короткострокових курсів розроблено з урахуванням необхідності ознайомлення слухачів щодо вимог міжнародного права та законодавства України, які регламентують питання ввезення та використання обладнання що містять озоноруйнівні  речовини (ОРР).

Пропонуємо до Вашої уваги проекти курсів підвищення кваліфікації. Запрошуємо прийняти участь в обговоренні тематики та формуванні груп слухачів.

Контакти: Возний Валерій Федорович +38 (050) 330-67-31, +38 (098) 372-16-03

Гуленко Олена Борисівна +38 (097) 658-52-56

np_chornobul@ukr.net  або  emaa.dea@ukr.net

Проекти програм курсів:

Програма громадкість_ЗМІ_

Програма._держ.служба_

Програма_митники_

У вересні 2019 року був створений КОНСОРЦІУМ «УКРАЇНСЬКИЙ ОЗОНОВИЙ ЦЕНТР» засновниками якого стали Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління «ЧОРНОБИЛЬ», Всеукраїнська громадська організація «Спілка холодильщиків України», Товариство з обмеженою відповідальністю «Український центр радіаційної безпеки», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут екологічних інновацій та менеджменту», Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ПРОМЕКОГРУП».

Метою створення Консорціуму є здійснення та координація наукової, освітньої, екологічної, соціальної діяльності учасників Консорціуму для реалізації комплексу проєктів щодо впровадження в економіці Україні положень «Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар», заходів щодо запобігання глобальному потеплінню та інших нормативів, спрямованих на покращення екологічного стану навколишнього природнього середовища, а також сприяння формуванню в Україні нормативно-правової, науково-методичної, навчальної та інформаційно-просвітницької платформи для реалізації впровадження Монреальського протоколу про захист Озонового шару Землі.

Для досягнення мети Консорціум здійснює будь-які необхідні види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України. Для здійснення окремих видів та предметів діяльності, які згідно із законодавством потребують ліцензування та/або спеціальних дозволів Консорціум та\або його учасники отримують відповідні дозволи та ліцензії.

Найближчим часом на нашому сайті буде розміщено інформацію щодо проведення навчальних курсів для фахівців діяльність яких пов’язана із впровадженням вимог Монреальського протоколу (календарний план, перелік предметів, дати проведення курсів тощо).

Запрошуємо до співпраці зацікавлених суб’єктів господарювання.

Пропозиції щодо співпраці, питання для обговорення просимо надсилати на електронні скриньки: np_chornobul@ukr.net  або  emaa.dea@ukr.net

Телефон: (044) 206-31-85, 206-31-31

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2, м. Київ, 03035

Контактна особа: Возний Валерій Федорович +38 (050) 330-67-31, +38 (098) 372-16-03

Довідково: