Концепція діяльності Наукового парку «ЧОРНОБИЛЬ» спрямована на реалізацію Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України «Про наукові парки», «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність» «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науково-технічній, інноваційній та інших сферах відповідно до чинного законодавства.