Бахарєв Володимир Сергійович, доктор технічних наук, декан факультету природничих наук. Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського.

Білявський  Георгій Олексійович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри екологічної експертизи та аудиту. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Бондар Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, ректор. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Вакал Сергій Васильович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор.  Науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів. Сумський державний університет.

Ващенко Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу аероекології. Національний авіаційний університет.

Вінніченко Варвара Іванівна, доктор технічних наук, професор. Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Возний Валерій Федорович, кандидат технічних наук, кафедра екологічної експертизи та аудиту. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Гриб Олег Миколайович, кандидат географічних наук, доцент кафедри гідроекології та водних досліджень. Одеський державний екологічний університет.

Денисенко Інна Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри зеленої економіки. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Дмитриков Валерій Павлович, доктор технічних наук, професор кафедри «Технології та обладнання переробних та харчових виробництв». Полтавська державна аграрна академія.

Дунюшкін Володимир Олександрович, кандидат технічних наук ,старший науковий співробітник відділу техногенної та пожежної безпеки об’єктів. Український науково-дослідний інститут цивільного захисту.

Єрмаков Віктор Миколайович, доктор технічних наук, заступник директора ННІ екологічної безпеки та управління. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Іващенко Тарас Григорович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри екологічного аудиту та експертизи. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Кватернюк Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та екологічної безпеки. Вінницький національний технічний університет.

Коваленко Григорій Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, директор. Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

Комірна Віталіна (Польща), доктор економічних наук, професор. Кафедра теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ «Український  державний хіміко-технологічний університет». Profesor EUST Prodziekan widzia  nauk społeczno- medycznych Europejskiej uczelni społeczno-technicznej w Radomiu.

Луньова Оксана Володимирівна, доктор технічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки ННІ екологічної безпеки та управління. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Нагорнюк Оксана Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент відділу підготовки наукових кадрів та методично-інформаційного забезпечення. Інститут агроекології і природокористування.

Ольховик Юрій Олександрович, доктор технічних наук, завідувач відділу. Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища України».

Павлюченко Артем Володимирович, доктор технічних наук, завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Петрук Василь Григорович, доктор технічних наук, професор, директор. Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля. Вінницький національний технічний університет.

Риженко Наталія Олександрівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри екології та екологічного контролю. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Сорока Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Дніпровський державний технічний університет.

Улицький Олег Андрійович, доктор геологічних наук, директор. Навчально-науковий інститут екологічної безпеки та управління. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Фінін Георгій Семенович, доктор фізико-математичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Фролов Валерій Федорович, доктор технічних наук, завідувач кафедри екології. Національний авіаційний університет.

Шматков Григорій Григорович, доктор біологічних наук, професор кафедри екологічного аудиту та експертизи. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.