Екологічний аудит — це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту (Стаття 1 Закону України «Про екологічний аудит»).
Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності.

Основними завданнями екологічного аудиту є:
• збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об’єкта екологічного аудиту та формування на її основі висновку екологічного аудиту;
• встановлення відповідності об’єктів екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;
• оцінка впливу діяльності об’єкта екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;
• оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об’єкті екологічного аудиту (Стаття 8 Закону України «Про
екологічний аудит»).

Конкретні завдання екологічного аудиту в кожному окремому випадку, визначаються замовником, керуючись його потребами, відповідно до Закону України «Про екологічний аудит» та інших актів законодавства України, характеру діяльності об’єкта екологічного аудиту.

Об’єктами екологічного аудиту є:
 підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об’єднання, окремі виробництва, інші господарські об’єкти;
 системи екологічного управління;
 інші об’єкти, передбачені законом.

Екологічний аудит може здійснюватися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об’єднань, окремих виробництв, інших господарських об’єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності.

У разі проведення обов’язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересовані органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єктами екологічного аудиту також є керівники чи власники об’єктів екологічного аудиту.

Замовниками екологічного аудиту можуть бути центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи.
Більш детальну інформацію щодо регулювання екологічного аудиту можна почерпнути в Законі України «Про екологічний аудит» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 45, ст.500 ), а також ознайомившись з методичними рекомендаціями щодо підготовки, здійснення та оформлення звіту про екологічний аудит (http://www.menr.gov.ua/index.php/control/control2/269-normatyvno-pravovi-ta-metodychni-dokumenty).

Виконавцем екологічного аудиту може бути юридична чи фізична особа (екологічний аудитор), кваліфікована для здійснення екологічного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про екологічний аудит».

Екологічний аудит може здійснювати особа (екологічний аудитор), яка має відповідну вищу освіту, досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах не менше чотирьох років поспіль та якій видано в установленому порядку сертифікат на право здійснення такої діяльності.
Екологічний аудит може здійснюватися юридичною особою, статутом якої передбачений такий вид діяльності, і в штаті якої є хоча б один екологічний аудитор.

У Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління працюють 6 сертифікованих екологічних аудиторів, що мають право здійснювати екологічний аудит.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у екологічні аудитори викладені у наказі Міністерства охорони навколишнього природного середовища№ 27 від 29.01.2007 «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів».

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
1. Кандидат повинен мати відповідну вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), яку він здобув в акредитованих вищих навчальних закладах або документ про вищу освіту, яка здобута в навчальному закладі іноземної держави, та довідку про визнання іноземного документа про освіту. Перелік напрямів підготовки фахівців — кандидатів у екологічні аудитори наведено у додатку до наказу.
2. Кандидат повинен мати досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах не менше ніж чотири роки підряд.
3. Кандидат має опанувати спеціалізований курс навчання з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та екологічного аудиту, на підставі спеціалізованих навчальних Програм, узгоджених Мінприроди України, та мати відповідне Свідоцтво про успішне проходження навчання.
4. Кандидат має підтвердити свій досвід проведення екологічних аудитів як аудитор-стажист під керівництвом та наглядом сертифікованого екологічного аудитора.

Кафедра екологічного аудиту та експертизи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, відповідно до положення про сертифікацію екологічних аудиторів, проводить навчання за програмою спеціалізованого курсу підготовки до кваліфікаційних іспитів для отримання сертифікату екологічного аудитора за темою: «Екологічний аудит» за 140-годинною програмою.

Програма навчання є базовою для підготовки кандидатів в екологічні аудитори та складається з теоретичного курсу, практичних семінарів-тренінгів, стажування.

За результатами навчання слухачі отримують Свідоцтво, яке надає право на складання екзаменаційного іспиту у Мінприроди України для одержання Свідоцтва державного екологічного аудитора.

Мета курсу навчання – формування системи знань та практичних навичок, необхідних для планування, організації та проведення екологічних аудитів на підприємствах які відповідають вимогам Закону України «Про екологічний аудит» та ДСТУ 19011.

На базі кафедри також проводяться курси підвищення кваліфікації сертифікованих екологічних аудиторів за 40-годинною програмою для продовження терміну дії сертифікату.
Програма підвищення кваліфікації сертифікованих екологічних аудиторів складається з теоретичного курсу, практичних семінарів-тренінгів.

За результатами прослуханого курсу та тестового іспиту слухач отримує Свідоцтво про підвищення кваліфікації з питань екологічного аудиту.

Мета курсу навчання- забезпечення розвитку професіоналізму, набуття спеціальних знань, умінь та навичок з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування, методології та процедур екологічного аудитування, що дає змогу виконувати екологічний аудит.
Курси проводяться систематично (по закінченню комплектування групи слухачів на основі поданої заявки).

За детальною інформацією звертатися за телефоном:
(044) 206-31-85
emaa.dea@ukr.net