Супроводження господарської діяльності суб’єктів господарювання щодо забезпечення виконання вимог чинного природоохоронного законодавства (підготовка документації для отримання дозвільних документів, ведення статистичної звітності, налагодження первинного обліку, визначення та вирішення проблемних питань у сфері охорони повітря, земельних та водних ресурсів, поводження з відходами, представництво інтересів в органах влади та інших установах).

 У сфері поводження з відходами

Найменування послуг Підстави для надання послуг
для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Розроблення регіональних планів управління відходами

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року»
Розроблення схем  санітарного очищення населених пунктів Стаття 21 Закону України «Про відходи»
Створення та/або удосконалення регіональної системи моніторингу місць утворення, зберігання і видалення відходів Стаття 29 Закону України «Про відходи»

для суб’єктів господарської діяльності

Проведення інвентаризації відходів Стаття 17 (пункт г) Закону України «Про відходи»
Визначення класу небезпеки відходів Стаття 17 (пункт в) Закону України «Про відходи»
Розроблення паспорту місця видалення відходів Стаття 33 Закону України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1216
Розроблення технічних паспортів відходів Стаття 26 Закону України «Про відходи»
Розроблення реєстрових карт ОУВ та ООУВ Стаття 27 Закону України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р № 1360

 У сфері охорони вод

Найменування послуг

Підстави для надання послуг

для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Розроблення регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів Стаття 8 Водного кодексу України

для суб’єктів господарської діяльності

Підготовка документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування Стаття 44 Водного кодексу України
Розроблення проекту нормативів питного водопостачання населення Стаття 29 Закону України «Про питну воду та
питне водопостачання»

 У сфері охорони атмосферного повітря

Найменування послуг

Підстави для надання послуг

для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Розроблення регіональних автоматизованих систем моніторингу атмосферного повітря Стаття 38 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», пункт 4 Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. N 343

для суб’єктів господарської діяльності

Підготовка документації для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Пункт 4 Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з              видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян — підприємців, які  отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 березня 2002 р. N 302
Проведення інвентаризації джерел викидів Стаття 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
Розроблення Документів, у   яких обґрунтовуються обсяги викидів Постанова Кабінету міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302 Про затвердження Порядку проведення та оплати          робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди             забруднюючих речовин в атмосферне повітря           стаціонарними джерелами, обліку підприємств,          установ, організацій та громадян — підприємців,                     які отримали такі дозволи
Створення локальних автоматизованих систем моніторингу атмосферного повітря Стаття 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»