«Український центр радіаційної безпеки» ТОВ

Відповідно до угоди про співпрацю та науково-дослідної роботи з ТОВ «УЦРБ» розроблено та впроваджено технологію дезактивації металовмісного обладнання, забрудненого радіонуклідами як природного (нафтогазовидобувна та уранова галузі), так і штучного (аварійно-техногенного) походження (об’єкти Чорнобильської зони відчуження тощо).

У 2013 році на базі Державної екологічної академії була зареєстрована науково-дослідна робота № 0113 U006476 за темою «Екологічно-безпечне поводження з насосно-компресорними трубами, обладнанням та матеріалами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання природного походження». У рамках виконання науково-дослідної роботи були здійсненні попередні випробування з відпрацювання дослідно-експериментальної установки, технології та обладнання на базі Державного спеціалізованого підприємства Українського державного об’єднання «РАДОН» «Центральне підприємство по поводженню з радіоактивними відходами» та отримано позитивний еколого-економічний результат, який надалі дасть змогу повторно використовувати насосно-компресорні труби, обладнання та матеріали у нафтогазодобувній галузі.

Окремим напрямком робіт стало розроблення та впровадження технології переробки відходів фосфогіпсу на в’яжучі будівельні суміші, а також технології вилучення з відходів фосфогіпсу рідкоземельних металів.

 Установка з перероблення фосфогіпсу 

Державне підприємство «Бар’єр»

У 2016 році було укладено договір партнерства з ДП «Бар’єр». Співпраця здійснюється шляхом реалізації спільних науково-технічних програм, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, проектів і заходів.

«Павловнія Груп Україна» ТОВ 

У 2017 року укладено договір про співпрацю з Paulownia group Ukraine з подальшим проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (державний реєстраційний номер 0117u004759). У рамках НДР в Чорнобильській зоні відчуження висаджено перші дерева Павловнія.

 Висаджені дерева Павловнія

Департамент екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

У 2018 році було укладено договір партнерства з департаментом екології та природних ресурсів у Кіровоградській області. Основним напрямком співпраці є створення новітніх технологій, спрямованих на покращення стану навколишнього природного середовища Кіровоградської області на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду. Так, фахівцями ТОВ ПН «ЧОРНОБИЛЬ» було розроблено Концепцію Державної цільової екологічної програми «Посилення протирадіаційного захисту населення та навколишнього природного середовища в місцях видобування та переробки уранових руд та інших радононебезпечних районах Кіровоградської області».

Державне агентство України з управління зоною відчуження

ТОВ «Науковий парк Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління “ЧОРНОБИЛЬ” долучився до проекту Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) щодо будівництва об’єктів сонячної генерації у зоні відчуження, подавши заявку для отримання земельної ділянки розміром близько 30 га.

У 2017 році, за участю фахівців наукового парку, розроблено концепцію Державної цільової програми Кіровоградської області та м. Кропивницький.

На базі Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство по поводженню з радіоактивними відходами», що підпорядковане ДАЗВ, здійснюється реалізація заходів, передбачених НДР № 0113 U 006476 за темою «Екологічно-безпечне поводження з насосно-компресорними трубами, обладнанням та матеріалами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання природного походження».

Слід зазначити, що ТОВ НП «ЧОРНОБИЛЬ» також співпрацює з такими організаціями як ТОВ «Євро-Реконструкція», ТОВ «ГРАНІТПРОМПЕРЕРОБКА», ТОВ «ЕКОЦЕНТР» в напрямку проведення екологічних аудитів згаданих підприємств.